Grundejerforeningen FruerholmGrundejerforeningen Fruerholm omfatter ejendommene beliggende på Lærkevej 1-24 og Fruervej 1,3,5,7,9,11, 13 og 15 i Gadstrup. Se kort her. Foreningen blev dannet i 1972 på grundlag af en deklaration, der pålagde parcelejerne at danne en grundejerforening. Mere om foreningens historie her.

Foreningen har til opgave at vedligeholde fællesarealerne i området. I praksis betyder det, at foreningen slår græs på stierne og udfører andet nødvendigt vedligeholdelsesarbejde. Det sker også, at foreningen pålægges opgaver som følge af kommunale beslutninger eller lovgivning. Vedtægter, referater, regnskaber og andre dokumenter findes her.

Foreningens drift varetages af en bestyrelse bestående af fem personer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed. Her kan du se de forskellige tillidsposter, samt hvem der for tiden er valgt til at varetage opgaverne.

Der betales et årligt kontingent til foreningen, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet er for tiden på 450 kr. årligt.

Udover de formelle opgaver afholder foreningen hvert år fastelavn og en vejfest. Desuden kan medlemmerne leje festtelt, borde og stole. Find mere om disse aktiviteter her.
Benyttelse
af motorklippere,
motorsave, o.l.:
På hverdage ikke efter
kl. 19.00.
Søn- og helligdage
ikke efter kl. 12.00.


Affald:
Tømning af papir/karton-beholder 2021:
2/2, 16/3, 27/4, 8/6, 20/7, 31/8, 12/10, 23/11

Restaffald-Madaffald: onsdag ulige uger (tømning hver uge juni-aug)

Metal-Glas: torsdag hver 8. uge. 28/1, 25/3, 20/5, 15/7, 9/9, 4/11, 30/12

Grundejerforeninger i Roskilde

Gadstrup Vand - dit vandværk


Gadstrup Idrætsforening (GIF)

Støt vores lokale Brugs!

Gadstrup Motion


4621 Gadstrup på Facebook

Gadstrup Skole